Конкурс на визначення аудиторської компанії для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КП «Дніпровський метрополітен»
09 липня 2020, 11:27

КП «Дніпровський метрополітен» (надалі - підприємство) на виконання ст.29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства.

Завдання – проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КП «Дніпровський метрополітен» за період з 01 січня 2019 по 31 грудня 2019 рік.

Аудиторська компанія, на основі перевірених фінансових звітів за відповідний фінансовий рік, повинна перевірити співвідношення між доходом від стягування плати за проїзд та операційними витратами метрополітену.

Аудиторська компанія, після проведення аудиту та формування фінансової звітності Замовника за вказаними умовами, спільно з Замовником (метрополітеном) узгоджує звіт з аудиту з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – 13.07.2020 року 23:59.

Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

Термін випуску звітності не пізніше З1 серпня 2020 року.

Критеріями для вибору аудиторської компанії для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства є:

- забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес;

- відповідність вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

- вартість аудиторських послуг.

Вимоги до організацій, що приймають участь у конкурсі:

№ з/п

Кваліфікаційні критерії та інші вимоги

Перелік документів, які вимагаються Замовником для участі в конкурсі

1

Аудиторська фірма повинна бути включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

Копія свідоцтва про включення аудиторської фірми до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, завірена підписом керівника підприємства із зазначенням посади, прізвища та ініціалів.

2

Наявність у складі аудиторської фірми не менше 15 аудиторів, які безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг і працюють на умовах повної зайнятості, з якими укладений трудовий договір, із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, не менше 45 осіб,  щонайменше 8 з яких повинні мати принаймні один чинний сертифікат (диплом), що підтверджує високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності, виданий однією з професійних організацій, що включені до Переліку професійних організацій, сертифікат(диплом) яких свідчать про високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності, затверджений Протокольним рішенням Ради нагляду за аудиторською діяльністю від 13.12.2018 року, а саме:

-  Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA), в тому числі Diploma in International Financial reporting (DipIFR);

- Американським інститутом сертифікованих громадських бухгалтерів (AICPA);

- Інститутом присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW).

Довідка про персонал Учасника, складена у довільній формі, що містить інформацію про наявність та чисельність профільних фахівців.

До довідки потрібно додати копії відповідних сертифікатів.

3

Наявність у складі аудиторської фірми не менше 1 аудитора,  який має сертифікат внутрішнього аудитора (PIA, DipPIA), виданий Інститутом професійних фінансових менеджерів (Institute of Professional Financial Managers) і працює на умовах повної зайнятості.

Копія відповідного сертифіката.

4

Наявність у складі аудиторської фірми не менше 1 аудитора,  який має сертифікат внутрішнього аудитора (СIA) виданий Інститутом внутрішніх аудиторів (Institute of Internal Auditors) і працює на умовах повної зайнятості.

Копія відповідного сертифіката.

5

Наявність у аудиторської фірми досвіду роботи з аудиту на території України не менше 25 років.

Довідка в довільній формі про підтвердження відповідного досвіду.

6

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання протягом 2018-2020 років щонайменше 8 завдань з аудиту великих компаній, державні установи та комунальні підприємства, зареєстрованих на території України, балансова вартість активів яких станом та за курсом НБУ на 31.12.2019 перевищує 20 мільйонів євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) перевищує 40 мільйонів євро, із зазначенням назв суб’єктів господарювання, виду послуг, що їм надавались,

Копії відповідних договорів та актів виконаних робіт; контактну інформацію осіб, що можуть підтвердити досвід виконання відповідного завдання.

 

7

Учасник повинен бути повноправним членом або входити до міжнародної мережі незалежних професійних бухгалтерських фірм, що являються повноправними членами «Форум компаній».

Довідка у довільній формі, що підтверджує приналежність Учасника до  мережі незалежних професійних бухгалтерських фірм – члену «Форум компаній».

8

Учасник повинен бути включений до топ - 30 мереж Бухгалтерського обліку і асоціації журналу Accountancy Age, впорядкованого за річним доходом

 

Довідка у довільній формі або інтернет посилання на офіційний інтернет-ресурс, що підтверджує включення аудиторської компанії до топ - 30 мереж Бухгалтерського обліку і асоціації журналу Accountancy Age, впорядкованого за річним доходом.

9

Відсутність з боку аудиторської фірми заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Довідка в довільній формі про відсутність заборгованості щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), засвідчена підписом та печаткою уповноваженої особи учасника.

10

Правомочність на укладення договору про закупівлю та підписання пропозиції.

Копію протоколу (рішення) засновників та копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду або нотаріально завірену копію довіреності на уповноважену особу Учасника на право участі в торгах та підпису договорів (якщо такі повноваження не надані установчими документами).

 

Копія Опису документів або Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу.

 

Копія розширеного Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, видана не раніше 30 днів до дати закінчення прийому пропозицій.

11

Аудиторська фірма повинна мати чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв'язку із провадженням професійної діяльності на суму не менш як 50 млн. гривень), укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього періоду надання аудиторських послуг.

Копія договору.

Додаткові кваліфікаційні документи згідно з вимогами Замовника, а саме:

1. Цінова (комерційна) пропозиція.

2. Копія звітності Учасника за останній звітний період до Аудиторської палати України із відміткою Аудиторської палати України.

3. Копія свідоцтва про відповідальність системі контролю якості, виданого Аудиторською палатою України.

4. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу (довідки) з реєстру платників ПДВ, або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку, або витяг з реєстру платників єдиного податку.

5. Банківські реквізити.

Комерційну пропозицію та документацію надіслати на електронну пошту: (з поміткою «Конкурс аудит»).

Контактна особа: в.о. головного бухгалтера Аверченкова Оксана Олександрівна,  тел. +380 67 562 35 02.

Рішення про вибір аудитора буде оголошено до 16.07.2020 року. Усі компанії, які надали свої пропозиції у зазначені терміни, будуть повідомлені про прийняте рішення.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов розглядатись не будуть.